PRERADA I OBRADA STAKLA

PRERADA I OBRADA PO MERI I POTREBAMA KUPCA

KONTAKTIRAJTE NAS

Termoizolaciono staklo

Termoizolaciono staklo predstavlja široku seriju paketa stakala različitih termoizolacionih svojstava. Kako bi se postigao odrđeni U-faktor (W/m2K), proizvode se paketi od dva ili više stakla međusobno razdovojenih krutom ili elastičnom vezom, između kojih je prostor ispunjen dehidriranim vazduhom ili plemenitim gasom (argonom).

U postizanju najboljih termoizolacionih svojstava, primenjuju se različita stakla sa specijalni filmom (“Low-E” stakla), sa različitim brojem komora širine 6-42mm, čime se smanjuje pregrevanje prostorija usled sunčevog zračenje leti i gubitak toplotne energije zimi.

Saveremena tehnologija i kompjuterski automatizovana proizvodnja u kontrolisanim uslovima omogućava proizvodnju stakala visokog kvaliteta sa mogćnošću postizanja U-faktora i do maksimalnih 0.6 W/m2K.

Pored teromoizolacionog stakla izrađujemo i:

  • Laminirano staklo
  • Kaljeno staklo
  • Peskirano staklo
  • Emajlirano staklo
Sve gore navedeno vršimo i uslužno, u skladu sa Vašim potrebama.